Preču garantija

Visām jaunām precēm tiek piemērota 2 gadu garantija. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā KONTAKTI norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, nogādājiet preci kopā ar garantiju apliecinošu dokumentu (SIA “Strazdu Grava” izsniegta VELOSIPĒDA PASE) un/vai preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem mūsu veikalā. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

 Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgiezt preci Pārdevēja veikalā, kura adrese norādīta interneta veikala sadaļā KONTAKTI. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam sedz Pircējs.

 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības:

  • preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā);
  • saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

 Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

 Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai . Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja:

  • prece ir bojāta lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas, norādījumus;
  • ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums;
  • ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 Ja iepriekšminētie priekšnoteikumi tikuši ievēroti, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksu par atteikto pirkumu 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža. Veicot pirkuma atmaksu, Pārdevējs neatgriež maksu par piegādes izmaksām.